آیت‌الله جنتی: مریکایی‌ها یک میلیارد دلار به سران فتنه دادند تانظام رامنقرض کنند
Aftab News
27-Jul-2010

آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان قانون اساسی، گفت: آمریکایی‌ها یک میلیارد دلار از طریق افراد سعودی که هم اکنون عامل آمریکا در کشور‌های منطقه هستند، به سران فتنه دادند و همین سعودی‌ها که به نمایندگی آمریکا صحبت می‌کردند، گفتند، اگر توانستید نظام را منقرض کنید، تا 50 میلیارد دلار دیگر را هم می‌دهیم، اما خداوند این فتنه را به دست بندگان صالحش خاموش کرد.

دبیر شورای نگهبان قانون اساسی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از کسانی که به دروغ ادعای ملاقات امام زمان(عج) را می‌کنند، گفت: ادعاها در این باره به قدری زیاد شده است که حتی عده‌ای دیدار امام زمان(عج) را به کل منکر می‌شوند، اما در کنار تمام این دروغ‌ها عده‌ای به خدمت امام زمان(عج) مشرف شدند، که یکی از آنها شخصی به نام میرجهانی بود که من هم او را دیده‌ام.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark