بازنشستگی 250 سردار پاسدار حامی میرحسین موسوی
rahesabz
26-Jul-2010

جرس: سردار محمد علی (عزیز) جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، سه روز
قبل برای نخستین بار به حمایت برخی از «پاسداران» از رهبران مخالفان دولت
اذعان کرد و اظهار داشت اقناع این دسته از پاسداران بهتر از «حذف» آنان
است. به گزارش فارس، سرلشکر جعفری، در اولین دوره آموزش مربیان درس آمادگی
دفاعی، در پاسخ به پرسشی که چرا با پاسدارانِ «حامی فتنه» برخورد نشد، گفت:
«خیلی از ابهامات رفع شده و آنها قانع شدند حرکت اشتباه بوده و این بهتر
از برخورد فیزیکی و حذف است.» این برای نخستین بار است که یک مقام ارشد
جمهوری اسلامی به حمایت بخشی از نیروهای نظامی ایران از رهبران مخالفان
حکومت اشاره می کند.

فرمانده کل سپاه به تعداد و میزان مخالفت ها در درون سپاه پاسداران اشاره
نکرده است، اما در دوران مبارزه‌های انتخاباتی میرحسین موسوی تعدادی از
فرماندهان سابق سپاه پاسداران نیز از آخرین نخست‌وزیر ایران حمایت کرده
>>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark