سحرخیز:به پرونده آمران رسیدگی نکنید،به مراجع بین المللی شکایت می کنم
Jonbesh-e Rah-e Sabz
25-Jul-2010

امه سرگشاده به رئیس قوه قضاییه
جرس: عیسی سحرخیز در نامه سرگشاده ای به رئیس قوه قضاییه با بیان مظالمی که بر وی رفته است ، بر حق خود در پیگیری شکایت علیه محسنی اژه ای، احمدی نژاد و رهبری جمهوری اسلامی از طریق مراجع قضایی جهان و مجامع بین‌المللی تاکید کرده است.

در این نامه در خصوص شکایت علیه رهبری جمهوری اسلامی آمده است: عالی‌ترین مقام رسمی جمهوری اسلامی كه به خود حق دخالت ر تمام امور مقننه، مجریه و قضائیه كشور را داده و می‌دهد و روسای قوا رخلاف روح و مفاد قانون اساسی سخنان و اوامر او را «فصل‌الخطاب امور»می‌دانند، در این جریان نقش غیرقابل انکار و تعیین‌كننده‌ای دارد، و به تبع این مقام ومسئولیت باید پاسخگوی اعمال افراد تحت امر و تخلفات گسترده باشد.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark