نظر سنجی در ایران : اعتراضات به صورت پنهانی ادامه دارد
BBC Persian
24-Jul-2010

سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، نتایج نظر سنجی جهاد دانشگاهی را در باره وضعیت ایران بعد از انتخابات منتشر کرده که اکثر پاسخگویان به نظر سنجی معتقدند که دولت اعتراضات را کنترل نکرده بلکه این اعتراضات به صورت پنهانی همچنان ادامه دارد.

در این نظرسنجی که به نوشته کلمه "به سفارش مراجع امنیتی" انجام شده در باره نه مسئله اصلی کشور از ۱۱۷۲ شهروند تهرانی سئوال شده که ۶۰۸ نفر از آنها مرد و بقیه زن هستند.

از نظر این گروه، تنها ۲۱۴ نفر از افراد معتقدند که دولت اعتراضات بعد از انتخابات را کنترل کرده ولی ۷۴۶ نفر از آنها می گویند که اعتراضات به صورت پنهانی ادامه دارد.

نیمی از شرکت کنندگان در نظر سنجی معتقدند که عملکرد صدا و سیما در قانع کردن معترضان به نتایج انتخابات ضعیف و بسیار ضعیف بوده است.

یکی از پرسش های این نظرسنجی دیدگاه افراد در باره آینده ایران است، در پاسخ به این پرش کمتر از یک چهارم شرکت کنندگان در نظرسنجی، ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark