زیباشناسی اعتراضات سیاسی در ایران
bbc persian
24-Jul-2010

تاکنون حوادث بعد از انتخابات سال ۸۸‌ ایران از ده‌ها منظر متفاوت بررسی شده است: از منظر روابط نخبگان سیاسی، حقوق بشر و دموکراسی یا آینده‌سیاسی نظام جمهوری اسلامی. با این حال اگر از چشم‌انداز هنر و زیباشناسی به ماجراهای بعد از انتخابات سال ۸۸ نگاه شود، چه نتیجه‌هایی می‌شود گرفت؟ فیلمی که می بینید روایتی زیباشناسانه از جنبش اعتراضی موسوم به جنبش سبز دارد و مشخصا بر ویژگی های این جریان متمرکز شده است.

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark