'طرح نامگذاری میدان های اروپایی به نام زن ایرانی'
bbc persian
23-Jul-2010

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، می گوید طرحی در دست تهیه است که در صورت اجرا هفت هزار میدان اروپایی به نام زن ایرانی نامگذاری خواهد شد.

خانم عبادی به بی بی سی فارسی گفت که این طرح را به مارتا وینچنزی، شهردار جنوا در ایتالیا، پیشنهاد داده و قرار است به همراه خانم وینچنزی با مسئولان شهرهای مختلف اروپایی رایزنی کند.

این فعال حقوق بشر هدف از اجرای این طرح را گرامیداشت "مبارزات آزادیخواهانه زنان ایران" اعلام کرد.

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark