عباس میلانی: هزینه تعطیلی علوم انسانی تعطیلی فکر است
bbc persian
22-Jul-2010

عباس میلانی، استاد دانشگاه در آمریکا می گوید که در صورت موفقیت حکومت ایران در مقابله با علوم انسانی، جامعه ایرانی "هزینه وحشتناکی برای سوء مدیریت و تعطیلی فکر" خواهد پرداخت.

با این حال، آقای میلانی، رییس مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد، به بی بی سی فارسی گفت که تلاش های چند ماه اخیر محافظه کاران ایران برای برچیدن بساط آنچه علوم انسانی و اجتماعی غربی خوانده اند، "گره بر باد زدن است."

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark