رئیس ‌قوه قضاییه: حقوق ‌بشر جهان‌شمول نیست
dw-world
22-Jul-2010

صادق آملی لاریجانی گفت که موازین بین‌المللی حقوق بشر را به رسمیت نمی‌‌شناسد. وی از بردگی در گذشته‌ی ‌کشورهای غربی به عنوان منبع ثروت انتقاد کرد. این در حالی است که برخی فقهای اسلام بردگی را هنوز رد نکرده‌اند.
رئیس ‌قوه قضاییه در جلسه اعضای ستاد حقوق ‌بشر با حمله به کشورهای غربی گفت: «امروزه کسانی خود را پرچم‌دار حقوق‌بشر می‌دانند که با تسلط بر کشورهای مظلوم در پوشش مبارزه با تروريسم، عده‌ای بی گناه را نابود می‌کنند.»
صادق آملی لاریجانی ضمن دفاع از ارزش‌های اسلامی افزود: «تحمیل حقوق‌بشر غربی و جهان‌شمول پنداشتن آن، پذیرفتنی نیست». رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بردگی در دوران گذشته را در ردیف تاراج کشورها از طریق فضاهای مجازی و ماهواره‌ای دانست.
لاریجانی با اشاره به نقض حقوق‌ابتدایی انسان در برخی کشورهای غربی اظهار داشت که «تا قبل از دويست سال گذشته غربی‌ها و مدعيان حقوق بشر از جمله اسپانيا، ان... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark