«مشکل بازار با دولت به این راحتی حل نخواهد شد»
dw-world
21-Jul-2010 (one comment)

به عقیده کارشناسان، مشکل دولت با بازار به سادگی حل نخواهد شد. عوامل زیادی بازاریان را تحت فشار گذاشته که یکی از آن‌ها تحریم‌هاست و دیگری تلاش دولت برای جبران کسری بودجه به خرج مردم و بازار.

دویچه وله: مدتی است که بازار نیز به کانون اعتراض نسبت به سیاست‌های دولت تبدیل شده است. بازاری که همیشه یکی از پایگاه‌های جمهوری اسلامی به شمار آمده و در این سی سال کمترین اعتراض را نسبت به سیاست‌های حکومت نشان داده است. چرا توافق نمایندگان اصناف با دولت هم فایده‌ای نداشت؟

شاهین فاطمی: به قدری فشار روی بازار زیاد بوده، که این مسأله‌ باعث طغیان بازاری‌ها شده است. زمان شاه بازاری‌ها اعتراض کردند برای این که تصور می‌کردند به آن‌ها اجحاف شده است. این بار هم عیناً همان مسأله تکرار شده، یعنی پاسدارها آمده‌اند و اقتصاد مملکت را یکپارچه در دست گرفته‌اند و این فشار روی بازاری‌ها است. از طرف دیگر آقای احمدی‌نژاد مرتب می‌گوید، ت... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
cyclicforward

Good Analysis

by cyclicforward on

EOM