مهندس لیلا توسلی به دو سال حبس تعزیری محکوم شد
Saham News
19-Jul-2010 (one comment)

به گزارش «میزان خبر» لیلا توسلی، فرزند مهندس محمد توسلی و خواهر زاده ی دکتر ابراهیم یزدی، در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه که تنها ۲۰ دقیقه طول کشیده است، به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب لیلا توسلی را به اتهام حضور در راهپیمایی ۲۵ خرداد و روز عاشورا و با تأکید بر عدم حضور وی در “اغتشاشات” و همچنین مصاحبه با رادیو فردا و بی بی سی به عنوان شاهد عینی کشته شدن یکی از شهروندان توسط خودرو نیروی انتظامی و عبور از روی جسد وی، به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات و با رعایت ماده ۴۶ قانون مجازات به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم کرده است.

فرد مقتول شهرام فرجی زاده است که در میدان ولیعصر به وسلیه خودروی نیروی انتظامی کشته شد و خودرو این نیرو به طرز عمدی از بدن وی عبور کرد.

لیلا توسلی ساعت یک بامداد نیمه شب عاشورا توسط تیم ماموران وزارت اطلاعات با مراجعه به منزل مهندس توسلی رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران بازد... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

I won't shed any tears for Yazdi and his family

by mahmoudg on

She is the related to the same guy (Ebrahim Yazdi) who started the hangings at the beginning of the revolution and is responsible for hundreds of deaths and the sad state our country is in.  Yazdi and many like him, collaborators of the Islamic Rapist Republic, will be brought to justice alongisde, the ruling elite of the last 31 years.  No one is sparred from the attoricities committed in the name of this regime and the filth, oh sorry the faith, we call Islam.