احمد قابل: از ديد حاكميت، متن قانون اساسی براندازانه است
Radio Farda / Roya Karimi
19-Jul-2010 (one comment)

دعواى ما با آقايان عدم مراعات قانون بوده، خصوصاً در باب مخالفان سياسى حاكميت. اصلاً گويى اصرار و عنايت وجود دارد كه تمام رفتارشان خلاف قانون باشد. پيامى شايد مى خواهند بدهند كه ما اگر بخواهيم كارى كنيم، كارى به قانون نداريم. طبيعى است وقتى رفتار رقيب شما بخواهد مبتنى بر عدم مراعات قوانين خودش باشد، هر كار ديگری مى تواند از دستش بيايد.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Majid

?

by Majid on

   از دید حاکمیّت، چیزی باقیمونده مونده که براندازانه نباشه؟ غیر از آسید علی و دوتا تخم مرغهاش؟