بازار تهران در اعتصاب كامل
Green Correspondents
14-Jul-2010

خبرنگاران سبز/ گزارش اختصاصى / خسرو امينى : ساعت 11 صبح روز چهارشنبه 23 تيرماه، بازار تهران در اعتصاب كامل فرو رفته است. بسيارى از بخشهاى اصلي و راسته هاى عمومى در حالى در تعطيل عمومى فرو رفته است كه بازاريان در دسته هاى چهار - پنج نفره، جلوي حجره هاى تعطيل خود نشسته اند و به بحث و گفتگو ميپردازند. بر ستونهاى حد فاصل برخى از دكانها، اعلاميه اى نصب شده است كه گوياى توافق هيئت صنفى با دولت كودتاست و به صراحت بيان ميكند كه ماليات به افزايش 15 درصدى بسنده كرده است اما بازاريان بدون توجه بدين اعلاميه اى، همچنان بازار را تعطيل و در حال اعتصاب نگاه داشته اند

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark