تلویزیون میرحسین موسوی،رسانه تصویری راه سبز امید راه اندازی گردید
Mir Hossein TV
12-Jul-2010 (one comment)

در پی درخواست مهندس موسوی مبنی بر تسریع در ایجاد رسانه ملی سبز، تلویزیون اینترنتی میرحسین موسوی ، رسانه تصویری راه سبز امید آغاز به فعالیت نمود.
تلویزیون میرحسین حاصل تلاش چند ماهه جمعی از متخصصین و ایرانیان وطن پرست خارج از کشور می باشد که دل در گرو اصلاحات در چهارچوب جنبش سبز مردمی ایران دارند.
هدف از تاسیس تلویزیون اینترنتی میرحسین همانا گسترش آگاهی ها در قالب شعار هر شهروند یک رسانه است ،
شهروندانی که در طول سال گذشته با ساده ترین ابزارهای غیرحرفه ای ، تاثیرگذارترین تصاویر را در حافظه وجدان بشری ثبت نمودند.

تلویزیون اینترنتی میرحسین موسوی مقدمه ایست برای تلاش‌های بعدی جهت شکستن انحصار رسانه‌ای در ایران و تأسیس رادیو و تلویزیون خصوصی ( کانال هفت ( V ) ) ،
همچنین شبکه ماهواره ای جنبش سبز در راستای گشایش های تازه در فضای رسانه ای کشور.
این حرکت برای استفاده رسانه‌ای از مزیت اینترنت پرسرعت صورت گرف... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Fred

مبارک باشد

Fred


همسر صاحب تلویزیون اینترنتی جدید در مصاحبه ای گفته اند:

مهم ترین رهبر همه ما در شرایط فعلی قانون اساسی است اگر مورد توافق همه قرار بگیرد می توانیم با اتکا به آن جلو برویم و بگوییم که تصویری که همه دور آن جمع بشویم را داریم. "

البته  منظور ایشان از قانون اساسی همان قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه است و اصول لابد مترقی مندرج در آن که همه با اتکا به آن میتوانند جلو بروند،.

پرسشی که پیش می آید آن است که آیا دستورات رهبریت که همان اطاعت از اصل صد و ده قانون اساسی میباشد  با این کار جدید تلویزیونی موافق است و اگر نیست آیا این کار زیر پا گذاشتن قانون اساسی که وجهه رهبریت دارد نمی باشد؟

آیا اینکار مصداق کوسۀ ریش پهن نیست؟

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2010/july/12//-6a5b308292.html