چرا ایران خواهان جنگ با آمریکا نیست
Ria Novosti Persian
09-Jul-2010 (one comment)

نیروهای زمینی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حدود 700 هزار نفر است که تقریبا نیمی از آنها به ارتش تعلق دارند. نیروهای زمینی ارتش شامل 12 هنگ: 5 هنگ پیاده؛ 2 هنگ مکانیزه؛ 3 هنگ زرهی؛ 1 هنگ هوابرد و 1 هنگ نیروی مخصوص و همچنین 2 تیپ موشکی و ترابری هستند. به اینها باید در حدود 20 هنگ و بیش از 20 تیپ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران افزوده شوند. تعداد نفرات در هنگ های سپاه در حدود 1,5-2 برابر کمتر از هنگ های ارتش است این در حالیست که هرکدام از یگان ها و یا واحدها در شرایط جنگی از محل فراخوان به خدمت نیروهای احتیاط تشکیل خواهند شد.

بخش اعظم واحدهای ارتش در مناطق غربی ایران مستقر شده اند. اما واحد های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در خاک ایران به طور یکنواخت قرار گرفته اند.

تسلیحات آنها (البته به طور تقریبی) شامل 1,7 هزار دستگاه تانک؛ در حدود 700 زره پوش؛ در حدود 600 خودروی زرهی مختلف؛ 2,4 هزار اراده توپ از جمله بیش از 300 قبض... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

What I have been saying all along

by mahmoudg on

And now it seems the Russians are on board with the Americans and our friends the Israelis.  The article states that neither Israel nor the good Old US (boy do I love these two countries), will aim their bombs, hence surgical attacks, onto various Iranian sites.  Looking forward to the day, we can get rid of Islamic terrorists ruling Iran, who otherwise if allowed, would kill all inhabitants of the earth.