محمد جواد لاریجانی از مجازات سنگسار دفاع کرد
BBC Persian
09-Jul-2010 (3 comments)

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، از روند محاکمه خانم محمدی آشتیانی دفاع کرد و آنچه تهاجمات غرب و فشارهای رسانه ای درباره پرونده او دانست را رد کرد.

او گفت: "اجرای احکام شرع مقدس اسلام مثل رجم، حجاب و ارث همواره با تخاصم وقیحانه آنها روبه رو بوده و اساسا هر مساله ای که بوی احکام شرعی داشته باشد با مخالفت آنها روبه رو می شود."

آقای لاریجانی تاکید کرد: "اولا مجازات رجم (سنگسار) در قانون اساسی ما وجود دارد اما قضات محترم دادگاهها در شرایط بسیار محدود اقدام به صدور چنین حکمی می ‌کنند."

او ضمن تاکید بر اینکه مجازات های سنگین از جمله سنگسار همچنان پیش از اجرا مورد بازنگری دقیق مقام های قضایی ایران قرار می گیرد، گفت "بازنگری و تجدید نظر" در رابطه با حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی تحت بررسی است.

ادامه اعتراض ها

یک نماینده ارشد کنگره جمعه طی نامه ای از هیلاری کلینتون، ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
fooladi

The vermin backing stoning to death, holds the Ironic title of:

by fooladi on

"chairman of human rights office" in medieaval "Judiciary system" of the islamist khalifat of Iran!

That says it all!


MM

IRI has no choice but to defend what is in Shari'a

by MM on

No matter how they slice it, stoning is there in Shari'a as a means of punishment.  According to the IRI laws set by Khomeini himself, Shari'a law needs to be obeyed before any civil law.  Therefore, IRI cannot abolish stoning which will open a whole can of worms on other 7th century outdated laws that need to be revised.

We saw Khamenei put a moritarium on stoning, but he cannot outlaw it.


Fatollah

agha nobat shoma khahad resid ...

by Fatollah on

you will be humiliated so you wished sangsar apply to you instead!