تعطیلی یکشنبه و دوشنبه تهران به خاطر گرمای هوا یا از ترس اعتصابات بازار؟!
Tahavol-e Sabz
09-Jul-2010

حول سبز: دقایقی پیش صدا و سیمای ایران خبر از تعطیلی روزهای یک شنبه و دوشنبه از طرف دولت را اعلام نمود.

به گزارش تحول سبز، دولت احمدی نژاد روز یک شنبه و دوشنبه را در تهران و چند شهر دیگر تعطیل اعلام نمود. علت این تعطیلی ها نیز گرمای هوا در این شهر ها اعلام گردیده است.

اما بنظر میرسد علت اصلی تعطیل اعلام کردن روز یک‌شنبه و دوشنبه هراس دولت از اعتصابات از قبل اعلام شده بازاریان میباشد. همچنین بنظر میرسد اعلام کردن تعطیلی در چند شهر دیگر بازی با افکار عمومی میباشد تا تعطیلی تهران به تنهایی مرتبط با اعتصابات اعلام شده از سوی بازاریان تلقی نگردد .
لازم به ذکر است در چند روز گذشته بازار تهران در اعتصاب گسترده بسر میبرد.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark