یکی از بازاریان، دستگیر و ناپدید شد
Jonbesh-e Rah-e Sabz
08-Jul-2010 (one comment)

جـــرس: در سومین روز اعتصاب بازاریان تهران، معترضین اعلام کرده اند که تا "از بین رفتن قانون افزایش مالیات های کلان"، دست از اعتصاب نخواهند کشید. همزمان یکی از بازاریان دعوت کننده به اعتراض، توسط ماموران امنیتی و لباس شخصی ها بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد.

اعتراضات بازاریان تهران، از صبح سه شنبه ١۵ تیرماه ۸۹ و از بازار طلا و پارچه آغاز شد، که با اعتصاب و تحصن کسبه، این نقطه مهم، در روز متوالی بحرانی و دستخوش نا آرامی گردید؛ بطوری که به نقاط و اصناف دیگر بازار نیز کشیده شد.

به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته محمد علی ضيغمی، معاون وزير بازرگانی در این زمینه خاطرنشان کرده بود "افزايش ۷۰ درصدی ماليات اصناف منتفی شده و تنها يک اشتباه در انتقال مطلب و برداشت از قانون بودجه بوده است؛ در حالی که آنچه در بودجه به عنوان افزايش ماليات واحدهای صنفی در سال ۸۹ بيان شده و مبنای ارزيابی قرار گرفته، نسبت ب... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
comrade

Can't care less

by comrade on

 

 

THEY CAME FIRST for the Communists,
and I didn't speak up because I wasn't a Communist.

THEN THEY CAME for the trade unionists,
and I didn't speak up because I wasn't a trade unionist.

THEN THEY CAME for the Jews,
and I didn't speak up because I wasn't a Jew.

THEN THEY CAME for me
and by that time no one was left to speak up."

Martin Niemoller(1892-1984)

 

visit....//www.tudehpartyiran.org/mardom.asp