ماجرای سکانس حذف شده از "مستند تقاطع" درباه ندا آقاسلطان
پارسینه
08-Jul-2010

وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: ماجرای قتل ندا مشکوک بود و ما در این راستا اطمینان داشتیم این قتل نمی تواند کار نظام باشد. برای اینکه در عالم واقع دلیلی ندارد که حکومت یک شهروند معمولی خود را در انظار عمومی به قتل برساند. بنابراین می توان به این نتیجه دست یافت که دست دیگری در این ماجرا دخیل است. برای همین از همان چند روز اول بعد از این ماجرا جرقه های ساخت این مستند زده شد.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark