موسوی: در مورد پرونده هسته ای رفراندوم کنید
BBC Persian
07-Jul-2010 (2 comments)

میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت ایران می گوید اینکه قطعنامه شورای امنیت علیه ایران "دستمال استفاده شده" خوانده شود از "مصائب ناشی از سیاست های پرهیاهو و عوامفریبانه" مقامات دولت ایران نمی کاهد.

آقای موسوی در یادداشتی که روز چهارشنبه ۱۶ تیر (هفتم ژوئیه) در وبسایت کلمه منتشر شده است، ضمن انتقاد شدید از سیاست خارجی دولت پیشنهاد کرد که در مورد پرونده هسته ای ایران رفراندوم برگزار شود.

در ابتدای این یادداشت آمده است: "سرانجام و متأسفانه قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت صادر شد. قطعنامه و قطعنامه هایی که می توانست با تدبیر و عقلانیت بر کشور ما تحمیل نشود. تاکید بر این واقعیت نمک پاشیدن روی زخم نیست بلکه از آن روست که تجاهل در این زمینه پیامدهای آن را وخیم تر خواهد ساخت."

آقای موسوی که در دوران هشت ساله جنگ ایران و عراق نخست وزیر ایران بود، با اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در واکنش به صدور قطعنامه ج... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
benross

دست‌گرمی خوبی است

benross


ابتدا رفراندوم در باب «پروندهٔ هسته‌ای» و سپس رفراندوم در باب  «پروندهٔ هستی»!


Fred

چیز تحت نظر ناظران

Fred


اگر رفراندوم چیز، چیز ، چیز خوبیه پس چرا چیز، رفراندوم راجع به کل ماجرای نظام پر برکت که مثل بختک افتاده جون ایرونیها  نباشه؟

البته اگر چیز شد باید تحت نظر ناظران چیز، بین المللی باشه تا چیزی بشه.