احمدی نژاد چطور به خود حق می‌دهد که بگوید قانون را اجرا نمی‌کند
Kaleme
06-Jul-2010

رئیس مرکز پژوهش‌ها پس از مدتی سکوت امروز پشت تریبون مجلس قرار گرفت تا انتقادات شدیدالحنی را خطاب به احمدی نژاد مطرح کند.

به گزارش کلمه ، احمد توکلی، نماینده تهران در نطق امروز خود گفت: اقای احمدی نژاد از اصل ۱۱۳ قانون اساسی برداشت خاصی دارد و به خود حق می‌دهد اگر مصوبه‌ای را ناسازگار دانست آن را لغو کند و یا اگر قانونی را به مصلحت ندید آن را ابلاغ نکند و یا در برابر چشمان متعجب صداوسیما بگوید که یک قانون را اجرا نمی‌کند. مصوبات را مصممات می‌نامد.از شرکت در مجمع خودداری می‌کند… احمدی‌نژاد درس گردنکشی در برابر قانون را به دیگران می‌آموزد… برای برکناری رئیس‌جمهور به دو سوم رای نمایندگان نیاز داریم

وی، قانون اساسی را تدوین شده برای کسانی دانست که می‌خواهند با یکدیگر کار کنند نه کسانی که به دنبال پیکار با هم هستند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark