بازار طلا و پارچه دست به اعتصاب زدند
Asr-e Iran
06-Jul-2010

وزارت بازرگاني، شوراي اصناف و سازمان امور مالياتي نيز براي حل مشكلات ماليات مستقيم اصناف هم اكنون تشكيل جلسه داده اند.

بازار طلا و پارچه با هدف عقب انداختن مجدد ماليات بر اصناف صبح امروز دست به اعتصاب زدند.

به گزارش جهان اين دو بازار صبح امروز به صورت نيمه تعطيل درآمد.برخي بازاري ها با تعطيل كردن مغازه هاي خود نسبت به ميزان قانون ماليات مستقيم اصناف اعتراض كردند.

پيش از اين بازار طلا و پارچه نيز همزمان با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، دست به اعتصاب زده بودند. اين اعتراض باعث شد دولت در اجراي اين قانون عقب نشيني كند.

لازم به ذكر است وزارت بازرگاني، شوراي اصناف و سازمان امور مالياتي نيز براي حل مشكلات ماليات مستقيم اصناف هم اكنون تشكيل جلسه داده اند.

محمد علي ضيغمي معاون وزير بازرگاني، قاسم نوده فراهاني رئيس شوراي اصناف كشور و علي عسگري رئيس سازمان امور مالياتي كشور هم اكنون در جلسه اي با موضوع ح... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark