احمدی‌نژاد:حمام آداب دارد
Saham News
04-Jul-2010

وی در ادامه گفت: ۴۰۰ سال پیش شیخ بهایی طبی‌ترین حمام را ساخت، برخی از مریضی‌هایی که اکنون است به خاطر حمام‌های جدیدی است که آمده است، مثل آرتروز و دیسک، حمام آداب دارد و در واقع منطق طبی دارد و در واقع این را ابن‌سینا گفته است. در حمام باید منافذ باز شود، چربی‌ها رفع شود شما می‌دانید که در گذشته ورود به حمام و حمام کردن مراحل داشته است. در حمامی که اشاره شد اصول طبی رعایت شده بود و حتی اولین سوناها را نیز ایرانی‌ها ساختند که به نام گرمابه‌خانه معروف بود. البته دوره صفویه سقف پرواز ملت ایران نبوده است و اشکالاتی داشته است و اگر آ‌ن اشکالات وجود نداشت ایران جایگاه دیگری در عرصه‌ جهانی داشت و وسعتش بسیار بیشتر از اکنون بود و این اشکالات باعث شد که آن‌ها بر روی زمین بخورند.

احمدی‌نژاد با بیان این‌که ” ما باید در جهت پیشرفت ایران تمام تلاش‌مان را بکنیم” گفت: بدخواهان ملت ایران از شنیدن این حرف‌ها عصبانی می‌شوند، ق... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark