شهرام امیری به خانواده: نگرانم نباشید دارم بر می گردم!
30mail
02-Jul-2010 (6 comments)

ویدئوی تازه شهرام امیری که در مجاورت یک پریز برق متداول در آمریکا تهیه شده تا سند محکمی برای ادعای او باشد که در آمریکا حضور دارد ظاهرا در 23 ژوئن ضبط شده و در آن با اطمینان خبر می دهد که خانواده نگران نباشند بزودی در وطن همدیگر را می بینیم! - ظاهرا جمهوری اسلامی قرار دارد که این ماجرا را تمام کند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
default

Doing the right thing

by Doctor X on

He should have started looking for someone to get married to in order to petition for a  GC. But i guess that would have been a waste of time since the ICE might have turned down his application and deported him anyway...


Onlyiran

The CIA needs to keep him away from McDonald's

by Onlyiran on

the guy has ballooned-and I mean physically--since he was brought (willingly or unwillingly as the case may be) to the U.S...


fooladi

I have a feeling....

by fooladi on

They are not gonna give him a Green Card in return either.


benross

I have a feeling he didn't

by benross on

I have a feeling he didn't have much intelligence to offer to U.S!


Onlyiran

He is looking for the flower bouquet

by Onlyiran on

like the one that Ali Vakili Raad got when he came back.  


Shifteh Ansari

شهرام امیری هنرپیشه سریال «48» می شود

Shifteh Ansari


And don't miss this:

سریال 48 داستان زندگی دانشمند هسته ای ایران است که
آمریکاییها او را ربوده اند ولی قادر است هر 48 ساعت از دست آنها فرار کند و
پیام دهد./ضدخبر http://30mail.net/news/2010/jun/29/tue/3000