شورای نگهبان در حال ايجاد يک قانون اساسی جديد برای ايران است
Radio Farda
02-Jul-2010 (one comment)

اردشير اميرارجمند، از مشاوران مير حسين موسوی، از شورای نگهبان، به دليل آنچه تغيير قانون اساسی، و تفاسير خودسرانه آن شورا از قانون اساسی می نامد، بتندی انتقاد کرد.

اين مشاور آقای موسوی در گفت و گو با سايت « کلمه» اشاره کرد که شورای نگهبان در حال ايجاد يک قانون اساسی جديد برای ايران است و افزود: طبق قانون اساسی، شورای نگهبان ... نمی تواند هر گونه که می خواهد و صلاح می داند قانون اساسی را که ميثاق ملی است تفسير کند.

آقای امير ارجمند، همچنين، اتکای رهبران مخالفان دولت به قانون اساسی و اجرای کامل آن را قابل درک دانست، اما اذعان کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی دارای نقائص جدی به ويژه در رابطه نهادهای انتخابی و انتصابی است.

از سوی ديگر، اين مشاور آقای موسوی خاطر نشان کرد که « قانون اساسی با تمام نقائص آن، ظرفيت‌های دموکراتيک قابل توجهی برای دفاع از آزادی ها، عدالت و حق تعيين سرنوشت مردم ايجاد می کند.»

او در اين ا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
benross

مشکل حل شد

benross


مشکل حل شد صلوٰة بفرستید.