احمدی نژاد:ایران با آمریکا روابط اقتصادی ندارد که از تحریم ضرر کند
Khabar Online
01-Jul-2010

رای همگان روشن است که دولت و مردم ژاپن خواهان جمع‌آوری پایگاه‌های نظامی آمریکا از این کشور است، اما به علت فشارهای فراوان قدرت‌های سلطه‌گر به دولت ژاپن، این امر تاکنون اتفاق نیفتاده است، بنابراین ایران، دولت ژاپن را در مورد قطعنامه مقصر نمی‌داند. البته اگر کسی بخواهد این قطعنامه را به اجرا در آورد بطور طبیعی ما هم در مقابل، تصمیم لازم را خواهیم گرفت.

ایران یک ملت و کشور زنده و در حال حرکت است. سال گذشته 40 میلیون نفر یعنی 85 درصد مردم در انتخاباتی کاملاً آزاد مشارکت کردند که رکوردی در عرصه انتخابات جهان به شمار می‌رود. ملت ایران ملتی حزبی نیست، اگر چه مردم ممکن است انتخاب‌های متفاوت داشته باشند، اما همه با هم دوست و خواهان پیشرفت و آبادانی ایران بوده و در مقابل دشمنان متحد و یکپارچه عمل می‌کنند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark