مقابله تبلیغاتی با تحریم واردات بنزین
Rooz Online / Hamid Ahadi
26-Jun-2010

دو روز بعد از تصویب طرح تحریم اضافی جمهوری اسلامی در مجلسین آمریکا که با تائید دولت آن کشور هم روبرو شد دولت احمدی نژاد در واکنشی شتابزده ادعا کرد تا پایان سال آینده در تولید بنزین به خودکفائی خواهد رسید تا تحریم بنزین را دفع کند. همزمان با این ادعای وزارت نفت که به نظر می رسد از جهت تبلیغاتی برای کاستن از نگرانی های عمومی تدارک شده، آشکار گردید که دولت دوباره در صدد وارد کردن بنزین از ونزوئلا برآمده؛آن هم در حالی که نمایندگان مجلس دو ماه قبل فاش کرده بودند قیمتی که دولت چاوز برای فروش بنزین طلب کرده سه برابر بهای جهانی آن است.
در همین حال احتمال اینکه نیروهای نظامی آمریکا مانع از ورود کشتی های حامل بنزین وارداتی به بندرهای ایران شوند، این نگرانی را برای صلح دوستان در جامعه بین المللی ایجاد کرده است که مبادا تحریم بنزین با توجه به نیاز شدید دولت ایران به این ماده سوختی به درگیری های نظامی بینجامد. صدا و سیمای جمهوری ا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark