اشتباه فاحش در اسکناس 10هزار تومانی + عکس
پارسینه
22-Jun-2010

این اسکناس به رنگ سبز زیتونی است که طرح روی آن، تصویر امام خمینی (ره) و طرح پشت این اسکناس تصویر آرامگاه سعدی است

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark