کاهش روابط رفسنجانی با خامنه ای
Rooz Online / Nazanin Kamdar
20-Jun-2010

هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اولین بار خبر از آن داد که ارتباط خود با سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی راکاهش داده است؛وی همچنین از خامنه ای به علت "سکوت در برابر حذف روحانیت" انتقاد کرده و گفته "احمدی نژاد دستاورد های نظام را به حراج گذاشته است".

به فاصله کمتر از دو هفته از انتشار پاسخ دفتر هاشمی رفسنجانی به روزنامه وطن امروز ـ نزدیک به مهرداد بذرپاش ـ که پس از آن رسانه های حامی دولت مدعی شدند این جوابیه بدون اطلاع رئیس مجلس خبرگان منتشر شده، او در گفت و گو با نشریه "مدیریت ارتباطات" ضمن تاکید مجدد بر مواضع خویش از آیت الله خامنه ای به علت "سکوت در برابر حذف روحانیت" انتقاد و تایید کرد که ارتباط خود را با رهبر جمهوری اسلامی کاهش داده است.

رفسنجانی در این مصاحبه همچنین گفته است "مایلم از کار سیاسی کناره گیری کنم"، اما "می ترسم عوارض بد سیاسی داشته باشدو به نوعی قهر تلقی شود." جمله ای که بخش اول آن... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark