وحشت حکومت از سنگ قبرها
Rooz Online / Fereshteh Ghazi
20-Jun-2010

روز گذشته و در حالی که تهران فضایی نسبتا آرام را پشت سر می گذاشت خبرنگاران "روز" از مسدود شدن تمام خیابان های منتهی به محل شهادت ندا خبر دادند. براساس این گزارش ها تمام خیابان های منتهی به خیابانی که ندا در آن به شهادت رسید، باماشین های نیروی انتظامی مسدود شده بود و اجازه تردد و عبور و مرور به هیچ کس، جز ساکنان محل داده نمی شد.

همزمان در بهشت زهرا نیز فضا به شدت فضا امنیتی بود؛ شاهدان عینی از حضور بیش از هزار مامور نظامی و امنیتی در بهشت زهرا خبر داده اند؛ خانواده های شهدا نیز تایید کرده اند طی یک سال گذشته، هرگزاین حجم از مامور را در بهشت زهرا ندیده بودند.

شاهدان عینی به "روز" گفته اند که نزدیک مزار ندا، نرده گذاشته شده بود و اجازه نمی دادند کسی به آن سوی نرده ها که قبر ندا در آنجا قرار داشت برود. نزدیک مزار اشکان سهرابی نیز چادر زده و صندلی گذاشته و ماموران بر روی صندلی ها نشسته بودند و از نزدیک شدن مردم به مزار اشکان ج... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark