به دروغ هاي رئیس دولت عادت كرده ايم
Rooz Online / Niloofar Rostami
18-Jun-2010

فاطمه حقیقت جو: دروغ های همیشگی

اما سئوال اين است كه چرا احمدي نژاد درست يك روز پس از سالگرد انتخابات در خصوص برخورد با حجاب واكنش نشان داده است و چرا اين بار حاميان و اعضاي دولتش را نگران كرده است؟

فاطمه حقيقت جو، نماينده مجلس ششم شوراي اسلامي در مصاحبه با روز با اشاره به اينكه احمدي نژاد در دروغ گفتن انگار ديگر خودي وغير خودي نمي شناسد می گوید: "مشخص است كه احمدي نژاد دروغ مي گويد و ما به دروغ هايش عادت كرديم. نيروي انتظامي زير مجموع وزارت كشور است و هيچ اقدامي را بدون نظر او انجام نمي دهد. طبيعتا قبل ازآنكه برخورد با بدحجابي آن هم به شدتي كه شاهدش بوديم عملي شود نظر مثبت وزير كشور را مي طلبد. نيروي انتظامي نمي تواند خودسر عمل كند. اين يكي از دروغ هاي ديگر دولت است كه هر دقيقه دست كم سه دروغ مي گويد و اگر نگويد كه چرخش نمي چرخد."

فاطمه حقيقت جو با یادآوری این نکته كه اين صحبت ها يك روز پس از سالگرد انتخابات مطرح شد... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark