پلیس شام سالگرد انتخابات را در خیابان خورد
Mianeh / Yassaman Baji
14-Jun-2010

اگرچه تهران تظاهرات پرشکوه مخالفان حکومت را در اولین سالگرد انتخابات سوال‌برانگیز ریاست جمهوری شاهد نبود، اما هواداران جنبش سبز زیرکانه از هر فرصتی استفاده کردند تا حضور خود را در خیابان‌ها نمایش دهند و یک روز فرساینده و خسته‌کننده را نصیب نیروهای امنیتی و نظامی کنند.
پس از آن‌که درخواست یک راهپیمایی آرام و ساکت از سوی دولت تایید نشد، رهبران جنبش سبز خبر از لغو تظاهرات دادند. آن‌چنان که سایت کلمه تریبون غیررسمی میرحسین موسوی اعلام کرد علت لغو تظاهرات خبرها و شایعاتی بوده که درباره امکان بروز خشونت از سوی حکومت شنیده می‌شده است. کلمه نوشته بود: "دولت دراین برهه اساسا به حرکات رادیکال نیاز مبرم دارد."
با این حال در روز شنبه ۲۲ خرداد، از ساعت ۴ بعدازظهر معترضان به خیابان آمدند و تا ساعت ۱۰ شب راه رفتند، ترافیک ایجاد کردند و هر گاه فرصتی رخ داد شعار دادند و بوق زدند.
برای مردمی که در اعتراضات یک‌ سال شرک... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark