«ایران جوابی برای کارنامه سیاه خود ندارد»
Deutsche Welle Persian
10-Jun-2010

به گفته هادی قا‌ئمی، سخنگوی «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» پاسخ ایران به این توصیه‌ها مبهم بوده است.

قائمی در گفت‌وگو با دویچه وله اظهارات ریاست هیات ایران را عجیب خواند و گفت: «محمد جواد لاریجانی در پاسخ به نماینده سازمان‌های بین‌المللی منتقد و در برابر دنیا اعلام کرد که در ایران شکنجه وجود ندارد و هر کس شکنجه کند مجازات می‌شود.»

قائمی گفت که «اظهارات ریاست هیات اعزامی ایران درباره این‌که ایران بهترین دمکراسی در منطقه را دارد، با خنده حضار همراه شد. »
هادی قائمی در عین‌حال از دستاوردهای مثبت این جلسه سخن گفت: «در این جلسه برای اولین بار نماینده‌های سازمان‌های غیر دولتی توانستند رو در روی دولت ایران سخن بگویند.»

وی تصریح کرد: «پس این جلسه مثبت بود، نه به این خاطر ‌که چنین جلسات بروکراتیکی را موجب تحول خاصی در ایران می‌دانیم. مثبت بود چون دولت ایران بار دیگر با وارونه نشان دادن حقایق -نظیر ای... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark