خشونت علیه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات
bbc persian
10-Jun-2010

گروهی از بازداشت شدگان بعد از حوادث انتخابات می گویند در بازداشتگاههای ایران مورد خشونت قرار گرفته اند. بعضی هم می گویند به آنها تجاوز شده .مساله ای که دولت ایران آن را رد کرده . نعیمه نامجو در گزارشی نگاهی کرده به حادثه ای که برای یکی از بازداشت شدگان بعد از انتخابات رخ داده است.

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark