۲۶ نفر در زندان قزلحصار کرج اعدام می شوند
Kaleme
06-Jun-2010

محمد مصطفایی ،وکیل دادگستری از اعدام قربی الوقوع۲۶ نفر در زندان قزلحصار کرج خبر داد.
به گزارش کلمه ،محمد مصطفایی در آخرین مطلب وبلاگ خود از این اعدام ها خبر داده و نوشته است :
“ امروز از یکی از موکلینم که در زندان قزلحصار کرج محبوس است شنیدم که بیست و شش نفر از محکومین به اعدام که مجرم به حمل مواد مخدر هستند را جهت اجرای حکم اعدام به قرنطینه برده و قرار است به زودی حکم اعدام این بیست و شش نفر اجرا گردد. اسامی برخی از این محکومین عبارتند از محمد جعفری، محمد آذر فام، باقر امینی، سلطان آبادی و محمد مرادی و نادر آذرنوش از جمله این محکومین هستند. بیشتر این محکومین درخواست عفو و بخشودگی داده که مورد موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی قرار نگرفته است و مهمتر اینکه برخی از آنان برای اولین بار مرتکب جرم شده بود.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark