همزمان با تلاش برای دستگیری صباواصفی؛ تصادف و بیش از۷۲ساعت درکوما
International Campaign for Human Rights in Iran
05-Jun-2010

یک منبع موثق درگفت وگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران تایید کرد که صبا واصفی فعال جوان حوزه حقوق بشر وجنبش زنان روز سه شنبه هنگامی که برای پیگیری پرونده اعدام عازم شهریارشده بود با یک موتور تصادف کرد که براثرضربه ناشی از تصادم و اصابت سرش به جسم سخت درکنار جاده دچار اختلال درهوشیاری شد و به حالت کومارفت. طی ۷۲ ساعت گذشته او به صورت کامل درکوما بود و پزشکان گفتند که این حالت ممکن از یک ساعت تا یک سال طول بکشد. پزشکان همچنین گفتند که خوشبختانه وی دچارضربه مغزی نشده است.
این درحالی است که ماموران امنیتی روز دوشنبه با مراجعه به منزل پدر صبا واصفی به جستجوی منزل پرداختند و در پی دستگیری وی بودند. در پی این مراجعه برخی از وسایل شخصی خانم واصفی از جمله دفتر یادداشت های شخصی، دفترچه تلفن و کتابها و جزوات درسی او توسط مامورین ضبط شد. او پیش از این چندین بار احضار شده بود و چندین بار مقامات امنیتی به صورت تلفنی به وی در مو... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark