اتهامات تکراری و تهدیدهای احمدی نژاد به رهبران جنبش سبز
Jonbesh-e Rah-e Sabz
04-Jun-2010

جرس: محمود احمدی نژاد در سخنان خود که هم اکنون درمرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی برگزار می شود، اتهامات قبلی خود علیه اصلاح طلبان و رهبران جنبش سبز را مطرح کرد و آنها را در خط آیت الله خمینی ندانست و به آنها هشدار داد که مردم آنها را از صحنه طرد خواهند کرد.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark