میراث پر دردسر «امام غیرمعصوم»
dw-world
02-Jun-2010 (one comment)

با نزدیک شدن سالروز مرگ روح‌الله خمینی، بحث بر سر پایبندی و عدم پایبندی به دیدگاه‌ها و سیاست‌های او بالا گرفته است. اصولگرایان و اصلاح طلبان هر دو خود را میراث‌دار اندیشه و راه خمینی و رقیب را بی‌اعتقاد به او می‌خوانند.

روح‌الله خمینی که معتقدانش او را "امام راحل" و "بنیانگذار جمهوری اسلامی" می‌خوانند، چه پیش از انقلاب و چه در سال‌های بعد در مورد بسیاری از مسائل اجتماعی و سیاسی سخنان پرتناقضی ایراد کرده که اکنون مایه‌ی دردسر تمام کسانی شده که خود را پیرو او می‌خوانند. در میان گفته‌های خمینی از سخنانی در مورد آزاد بودن گروه‌های مارکسیستی تا اظهاراتی در مورد نفی حق حیات برای تمام حزب‌ها جز «حزب‌الله» را می‌توان یافت. برخی از آرای او را می‌توان به اعتقادش به حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی تعبیر کرد و برخی دیگر از احکامش در عمل به قربانی شدن هزاران نفر به اتهام‌هایی چون "محارب" و "مفسد فی‌الارض" انجامیده.

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
Abarmard

Is this on purpose

by Abarmard on

The only openly pro Israeli papers are those in Israel and DW. These had the most reports about what Mousavi said that basically no one but the prophet and imams are ma'soom, which is correct. However by reflecting his speech in these propaganda papers, he already lost what was an important message for the masses. I wonder if this was done on purpose!?