گاف بی سابقه کیهان: انتشار سخنرانی نوری زاد درباره ترور حجاریان، یک سال و نیم زودتر !
Irangreenvoice
01-Jun-2010

وبلاگ محمدرضا یزدان پناه: ناتوانی بازجویان و تواب سازان مستقر در زندان اوین در برابر اراده «محمد نوری زاد» آنچنان خشم و عصبانیت مسئولان روزنامه کیهان را به دنبال داشت که به بی سابقه ترین گاف تاریخ این روزنامه منجر شد.

کیهان نشینان که به نظر می آید توان تحمل بغض و کینه خود نسبت به آزادگی و حریت نویسنده سابق این روزنامه را ندارند، در گزارشی از سخنرانی نوری زاد درباره ترور «سعید حجاریان» یک سال و نیم پیش از ترور او خبر دادند!

این روزنامه در گزارشی با عنوان «آقای نوری زاد! شب هفت شهید لاجوردی را به خاطر دارید؟!» که در شماره سه شنبه 11 خرداد منتشر کرده به نقل از نوری زاد نوشته است: «من در اين جا مي خواهم به دو فشنگ و به دو گلوله كه بر جسم دو مسئول امنيتي خودمان نشست اشاره كنم و بگذرم كه يكي بر جسم لاجوردي نشست و ديگري گلوله اي كه به گردن آقاي حجاريان فرو رفت.»

کیهان در متن خبر فوق به صراحت نوشته این سخنان در شب هفت «اسدال... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark