مادر اشکان سهرابی: هنوز چشم انتظار شناسايی عاملان هستيم
rayemankojast
01-Jun-2010

مسيح علی نژاد - جرس: يک سال از انتخابات پر اما و اگر رياست جمهوری ايران که اعلام نتايج آن و اعتراض های مردمی پس از آن منجر به کشته شدن دهها تن از شهروندان ايرانی شده است، گذشت اما تاکنون پرونده شکايت خانواده های شهدای اين بحران سياسی در ايران به نتيجه نرسيده است.

علی رغم دستور رهبر جمهوری اسلامی و سياست حاکميت مبنی بر پيگيری
پرونده عاملان شکنجه و به شهادت رساندن جمعی از بازداشت شدگان در
بازداشتگاه کهريزک، پرونده چهارکشته در اين بازداشتگاه که بر اساس گزارشرسمی مجلس شورای اسلامی عاملان اين کشتار شناسايی و معرفی شده اند نيز در هيچ يک از محاکم قضايی به نتيجه نرسيده است .

دو ترور سياسی مربوط به مسعود علی محمدی استاد فيزيک نظری دانشگاه
صنعتی شريف تهران و سيد علی موسوی خواهرزاده ميرحسين موسوی نيز همچنان
بلاتکليف مانده است و پيگيری های خانواده آنان برای شناسايی عاملان اين
ترور با هيچ پاسخ مشخصی از سو... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark