هفت نکته درباره اعتصاب عمومی
rayemankojast
01-Jun-2010

صبر و حوصله نیاز اصلی یک جنبش اجتماعی ریشه دار است. اگر خواهان تغییر
و اصلاح ساختارها هستیم، باید صبورانه مبارزه کنیم. انتظار اینکه یک شبه
اتفاق فرخنده ای رخ دهد، چندان واقعبینانه نیست. حتی اگر شاهد حادثه خوبی
باشیم، احتمال پایداری اش اندک است. واکنش های عجولانه باعث می شود که
کمتر بتوانیم سنجیده عمل کنیم و احتمال خطا در عملکردمان بیشتر شود.
بنابراین، در انتخاب الگویی برای تغییر مناسبات موجود، نیازمند رویکردی
بلندمدت هستیم. الگویی که بتواند با جلب مشارکت حداکثری، تاثیرگذار نیز
باشد.

از نیمه زمستان سال گذشته، خودکامگان توانستند با تشدید سرکوب ها،
هزینه اعتراضات خیابانی را بالا ببرند؛ همچنین، با ایجاد محدودیت های
گسترده در فضاهای ارتباطی، امکان سازماندهی جنبش سبز را دچار مشکل کنند.
همزمان، رسانه های اقتدارگرا تلاش کردند تا فضای ناامیدی و ترس را در
جامعه تبلیغ کنند. نتیجه این... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark