«خطای استراتژیک ایران در قبال روسیه»
dw-world
27-May-2010

برخوردهای لفظی بین مقامات ایران و روسیه در چند روز اخیر شدت گرفته است. رضا تقی‌زاده کارشناس روابط بین‌الملل معتقد است ایران شراکت با روسیه قدرتمند را به کشورهایی چون برزیل و ترکیه فروخته و بدین ترتیب مرتکب خطا شده است.

دکتر رضا تقی‌زاده استاد روابط بین‌الملل دانشگاه گلاسکو معتقد است روابط ایران و روسیه فراتر از نیروگاه بوشهر و حتی پرونده اتمی ایران است. به اعتقاد وی این دو کشور در بسیاری موارد به یکدیگر نیاز دارند با این حال او می‌گوید ایران نمی‌بایست پشتیبانی روسیه را در جامعه جهانی از دست می‌داد.

دویچه‌وله: آقای تقی‌زاده، مطابق برخی از تحلیل‌ها، قریب بیست سال است که روس‌ها شریک استراتژیک جمهوری اسلامی ایران بودند. ولی با این الفاظی که اخیراً بین ایران و روسیه رد و بدل شد، به نظر می‌رسد که دوران این شراکت استراتژیک دارد به پایان می‌رسد. آیا به نظر شما هم همین طور است؟

دکتر رضا تقی‌زاده: البته در ای... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark