واکنش کرملين به اظهارات احمدی نژاد: با عوام فريبی سياسی نمی توان قدرت را حفظ کرد
Radio Farda
26-May-2010 (one comment)

در پی اظهارات محمود احمدی نژاد درباره مواضع رييس جمهوری روسيه در قبال برنامه هسته ای ايران، مشاور ارشد سياست خارجی کرملين در واکنش به این اظهارات گفته است تاريخ ايران نشان می دهد هيچ کس با «عوام فريبی سياسی» نمی تواند قدرت خود را حفظ کند.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، روز چهارشنبه در کرمان با اشاره به اين که «امروز توضيح دادن رفتار آقای مدودف به ملت ايران برای ما خيلی مشکل شده است» گفته بود:« ما نبايد ببينيم که همسايه ما (روسيه) در مواقع حساس در کنار کسانی قرار می گيرد که سی سال است با همه توان عليه ملت ما دشمنی کرده اند. اين قابل توجيه و قابل قبول ملت ايران نيست.»
محمود احمدی نژاد روسيه را متهم کرده است که تسليم فشارهای آمريکا برای حمايت دور تازه تحريم ها عليه ايران شده است.
در واکنش به اين اظهارات محمود احمدی نژاد، سرگئی پريخودکو، دستيار و مشاور ارشد سياست خارجی رييس جمهور روسيه، روز چهارشنبه تصريح کرد ... >>>

Mardom Mazloom

Вы понимаете,

by Mardom Mazloom on

Вы понимаете, in Russian  means "do you understand?"

Ke javabesh na-st!


Share/Save/Bookmark