این سربازخانه دختران و پسران است یا دانشگاه شیراز؟
30mail
26-May-2010

ماجرا از این قرار است که هیات رئیسه دانشگاه شیراز (بخوانید نهادهای انتظامی و حراستی دانشگاه) آیین نامه بالابلندی را به عنوان نظامنامه پوشش و اخلاق دانشجویان ابلاغ کرده اند که دانشگاه را به سربازخانه تبدیل می کند. وقتی نظامیان در قدرت باشند یا هرجا هستند احساس قدرت کنند یا دست بالا را در همه مباحث داشته باشند طبیعی است که از این نوع نظامنامه ها هم صادر کنند. البته وقتی رهبر مملکت از دانشجویان و استادان به عنوان افسران جنگ نرم یاد می کند معلوم می شود که آب از سرچشمه گند زده است. طبعا به شیراز که می رسد باید دانشگاه عملا و رسما به پادگان تبدیل شده باشد. بر اساس این نظامنامه تواضع الزامی است صدای دانشجو باید پایین باشد و هرگز در محیط های عمومی دانشکده ها نظیر آسانسورها، کافی شاپ ها، سلف سرویس ها نباید با دیگر دانشجویان بحث و شوخی های نامناسب و خندیدن با صدای بلند صورت پذیرد! - ستون ضدخبر که مسئول پیگیری امور توهمی و دروغ و زور ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark