تهران زیر پای ٢ میلیون زائر بسیجی
roozonline
23-May-2010

همزمان با آغاز خرداد ماه و نزدیکی سالگرد انتخابات سال گذشته، تحرکات
نیروهای امنیتی سپاه پاسداران و بسیج، جهت  آمادگی برای برخورد با
اعتراضات احتمالی مخالفان دولت بیشتر شده است. در تازه ترین تحرکات
امنیتی، جانشین سازمان شبه نظامی بسیج به بهانه سالمرگ آیت الله خمینی از
"انتقال بیش از دو میلیون زائر" به تهران خبر داده و گفته است که: "در
مراسم امسال باید چشم فتنه گران را کور کنیم".

به گزارش خبرگزاری فارس، وابسته به نیروهای نظامی-امنیتی، علی فضلی که در
ماه های اولیه سرکوب اعتراضات در سال گذشته، فرمانده سپاه تهران بود،
دیروز در یک کنفرانس خبری گفته است: "امسال شاهد اعلام آمادگي براي حضور
بي‌نظير مردم بوده‌ايم و تاكنون بيش از 5 ميليون نفر براي حضور در مراسم

اعلام آمادگي كرده‌اند اما به دليل محدوديت‌هاي كه در حوزه حمل و نقل
زائرين و فضاي موجود وجود دارد، اين مراسم با حداق... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark