افزایش اعتیاد و «پیشنهاد مافیای مواد مخدر به ایران»
dw-world
22-May-2010

در مور تعداد معتادان در ایران همواره خبرهای ضد و نقیضی منتشر شده است. یکی از مقام‌های نیروی انتظامی می‌گوید ایرانیان اولین مصرف‌کننده مواد مخدر در جهان‌اند، و مافیای مواد مخدر هر سال به ایران پیشنهاد همکاری می‌دهد.

براساس برخی از آمار رسمی تعداد معتادان به مواد مخدر در ایران از اواخر دهه‌ی هفتاد خورشیدی تا کنون ثابت بوده است. مطابق آماری که مورد قبول ستاد مبارزه با مواد مخدر است در ایران یک میلیون و دویست هزار نفر معتادند و هشتصد هزار نفر نیز به طور تفننی از مواد مخدر استفاده می‌کنند. این‌ها ارقامی هستند که از بیش از ده سال پیش تا امروز از سوی بعضی از مسئولان تکرار می‌شوند. اگر این آمار صحت داشته باشند، در بهترین حالت تعداد کسانی که به مواد مخدر روی می‌آورند با تعداد ترک‌کنندگان مساوی است. اما شواهد فراوانی نشان می‌دهد که به این ارقام نمی‌توان اعتماد کرد.

بی‌اعتمادی به آمار رسمی

چند تن از مدیران وزار... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark