حسین شریعتمداری: شجریان در سن پیری خواننده دوره گرد شده است
asriran
22-May-2010

جمعي از نمايندگان اصولگراي مجلس با حضور در مؤسسه كيهان و گفت وگو با مدير مسئول روزنامه، از تحريريه كيهان بازديد كردند.

به گزارش جهان نمايندگان در اين نشست نگراني خود از شكايت هاي متعدد سران و عوامل فتنه و برخي از ضد انقلابيون عليه كيهان را ابراز كردند و شريعتمداري ضمن تشكر از آنها گفت: درباره وطن فروشي سران فتنه و ماموريتي كه از سوي سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه داشته اند، اسناد و مدارك فراواني در اختيار داريم كه آگاهي مردم شريف و پاكباخته كشورمان از اين اسناد را بسيار ضروري مي دانيم و افزود: اين اسناد كمترين ترديدي درباره خيانت ها و جنايات خاتمي و موسوي و كروبي و برخي ديگر از عوامل و سران فتنه كه كمتر آفتابي شده اند باقي نمي گذارد.

مدير مسئول كيهان درباره ادعاي عليزاده طباطبايي وكيل مدافع سيدمحمد خاتمي و عليرضا بهشتي كه در مصاحبه اي به دروغ گفته بود؛ شريعتمداري براي تفهيم اتهام حاضر نشده است گفت؛ طي چند ماه گذشته ب... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark