رهنورد: پیروزی نهایی با مردم است
rahesabz
22-May-2010

جرس: زهرا رهنورد در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در گفت و گویی با لوموند اظهار داشت: من ایمان دارم که پیروزی پایانی روزی نصیب مردم خواهد‌شد. زهرا رهنورد در این گفت و گو، خبر از برگزاری مراسم یادبود برای سالگرد انتخابات ریاست جمهوری می‌دهد و می گوید: قدرت حاکم وی و همسرش، میرحسین موسوی، را دستگیر نکرده زیرا قصد نداشته بیش از این مردم را تحریک کند.

به گزارش سایت مردمک، خانم رهنورد می‌گوید: حکومت از روش‌های دیگری برای اعمال فشار است فاده کرده‌است و به بازداشت برادرش، شاپور کاظمی، که فردی غیرسیاسی است و شش ماه را در زندان انفرادی به سر برده و فشارهای فیزیکی و روانی بسیاری تحمل کرده‌است، و کشته شدن خواهر زاده آقای موسوی در اعتراضات روز عاشورا اشاره می‌کند.

این هنرمند ایرانی با اشاره به «ترور شخصیتی» که رسانه‌های حکومتی علیه چهره‌های جنبش سبز پیش گرفته‌اند می‌گوید: همسرم، همین طور آقای کروبی و آقای ... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark