اعتصاب غذای محمد نوری زاد و ملاقات جعفر پناهی با خانواده اش در زندان
Radio France International / Vasse Mohsen
22-May-2010

محمد نوری زاد، یک روزنامه نگار و سینماگر دیگر ایرانی بعنوان اعتراض علیه بد رفتاری با وی در زندان، به ‏اعتصاب غذا دست زده است. گفته میشود روز سه شنبه گذشته ماموران امنیتی زندان اوین وی را شدیدا مورد لت و ‏کوب قرار داده اند. در همین حال جعفر پناهی، سینماگر دیگر ایرانی موفق شده است با خانواده و وکیل مدافع خود در ‏زندان ملاقات کند.

فاطمه ملکی، همسر محمد نوری زاد گفته است در ملاقات با همسرش در زندان، "سر و وضع او را آشفته" یافته و ‏دریافته است که اورا "بشدت کتک زده اند."‏

بگفته فاطمه ملکی، همسرش بعنوان اعتراض به این بد رفتاری، از روز سه شنبه گذشته بدینسو اعتصاب غذا کرده ‏است.‏

همسر محمد نوری زاد به سایت جرس گفته است بشدت نگران سلامتی همسرش در زندان است و از مقامات مسئول ‏خواسته است که" باید بدانند که اینبار جان یک انسان در خطر است و اگر به وضعیت او در دخمه ای که رهایش کرده ‏اند نرسند ممکن است دیگر زنده نماند."‏

... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark