کروبی: مراجع قضایی پناهگاه مردم نیستند
BBC
22-May-2010

مهدی کروبی یکی از رهبران مخالفان دولت ایران از عملکرد دولت، نمایندگان مجلس، و دستگاه قضایی به شدت انتقاد کرده است.

به گزارش سحام نیوز، سایت رسمی حزب اعتماد ملی، آقای کروبی در نامه ای خطاب به آیت الله موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعه و از روسای پیشین قوه قضاییه، از شرایط فعلی کشور ابراز تاسف کرد.

به نوشته آقای کروبی قوه قضائیه به ابزار حاکمیت و نهاد های امنیتی و نظامی تبدیل شده و نهادی برای برای ایجاد ارعاب و بازداشت تبدیل شده است.

آقای کروبی در نامه خود همچنین از وجود نداشتن "هیچ مرجع قضایی که پناهگاه مردم باشد" ابراز ناراحتی کرد.

مهدی کروبی نوشت: "به گفته برخی از کسانی که آزاد می‌شوند بازجوها می‌گویند که تعیین حکم در اختیار آنها و نهادهای دیگر است و قاضی و دستگاه قضایی در این باره تصمیم گیرنده نیستند."

آقای کروبی همچنین به شدت از وضع مجلس و نمایندگان انتقاد کرد و نوشت نمایندگان مجلس به جای این که وکیل... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark