بذل و بخشش در تهران، سازش شرم‌آور در پاریس
Kayhan London via Iranvajahan.net / شاهین فاطمی
21-May-2010

 صدای مربوط به سفر «تجار ترک و برزیلی» به ایران در ارتباط با کنفرانس به‌اصطلاح کشورهای غیر متعهد و آنگاه انتشار متن بی‌سر و تَهی به‌عنوان توافقنامه یا «اطلاعیه تهران» باعث شد که بلندگوهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی در اروپا و آمریکا شروع به کار کرده از حل مسأله هسته‌ای سخن گویند و به ستایش نظام بپردازند.

تا امروز که 24ساعت از اعلام این خبر می‌گذرد در محافل غربی همه با شک و تردید از آن استقبال کرده‌اند. البته غیر از بلندگوهای رژیم در برونمرز. در ایران هم رژیم تهران هنوز شروع نکرده، تا حدودی عقب‌نشینی کرده است. زیرا روزنامۀ کیهان وابسته به «بیت رهبری» مدعی است که این «اطلاعیه» است و قرارداد نیست و مضاف بر آن، «این اطلاعیه هیچ گونه ارزش و جنبه قانونی و تضمین اجرائی ندارد.». غربی‌ها هم آنقدر از این حرفها از جمهوری اسلامی شنیده‌اند که امکان ندارد یک بار دیگر خام شوند و به حرف سران حکومت در ایران اعتماد کنند.

مسأله اس... >>>

recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark